ONLINE BOOKING
Arrival date


Departure date


Book now!

         Gallery
     Условия за плащане на онлайн резервация в хотел Мак:

1. В случай на направена онлайн резервация в системата на хотел Мак Ви се предоставят следните възможности: да изберете дати на резервация, типове стаи, пансион , имена на резервацията и др.

При създаване на резервация Вие ще можете да изберете два варианта за он-лайн плащане:

   • В случай, че изберете плащане по (REGULAR BOOKING) Ще Ви бъде изтеглена стойността на първата нощувка като гаранция за Вашата резервация. Тази сума, не може да бъде връщана при анулиране на резервацията или непристигане на туристите в хотела. Остатъкът от сумата за плащане се плаща при пристигането Ви в хотела.

   • В случай, че изберете плащане по - (PAY NОW) ,ще Ви бъде изтеглена пълната сума на резервацията от Вашата карта, с 10% отстъпка от цялата сума. При резервация чрез PAY NОW Резервацията не може да бъде анулирана. При плащане на резервация Вие ще получите Е-мeйл с линк към Вашата резервация, чрез който ще имате възможност да коригирате допълнителен човек във Вашата стая, имена и пансион.


2.Задължения на Хотела:

   2.1. Хотелът гарантира, че не само хотелът , но и прилежащите съоръжения , заведения за хранене , предлагани услуги и други , напълно съответстват на изискванията на наредбата за Категоризация.

   2.2. Хотелът декларира, че съгласно наредбата за категоризация, му е издадено удостоверение за категоризация.

   2.3. Хотелът се задължава да предостави на гостите хотелско обслужване на нивото на общоприетите стандарти.

   2.4. В случай, че хотелът не е в състояние да предостави на госта настаняване съгласно резервацията , той се задължава да осигури равностойна алтернатива в подходящи хотели от същата или по – висока категория в непосредставена близост, предлагащи същите услуги и удобство.

3.1 Хотелът се задължава да спазва изискванията за защита и сигурност на данните от кредитната карта, съгласно изискванията на компаниите, издатели на кредитни карти.


3.2. Задължения на хотела във връзка със защита на личните данни.Хотелът декларира, че има регистрация на администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

4.1. При определени условия е възможно хотелът да поиска допълнителна гаранция за резервацията, освен данните на кредитната карта, напр. предварително плащане на някаква част от цената преди пристигане.

Плащането се извършва единствено с карти посочени от пост терминала на хотела.